Nedfelt system er et billigere og enklere alternativ til å montere typisk solcellestein.

Ved montering av nedfelt system, monteres panelene i tynne rammer direkte på taklekter, takstein eller annen taktekking benyttes som kant på resten av taksiden.

Fordelene ved å legge nedfelt er mange, solcellene vil komme i samme høyde som stein, og heller lage et stort glassfelt på taket. Effekten på panelene er den samme som å montere et system på eksisterende tak.

Nedfelt er en optimal løsning å bruke ved nybygg eller bytte av tak, da du vil spare vesentlige kostnader på stein.

Taket vil i tillegg få et penere estetisk uttrykk ved bruk av et nedfelt system.

Ønsker du å montere et nedfelt system på et eksisterende tak er dette mulig, men forutsetter at stein fjernes, og ekstra lekter lagt på.

Nedfelt i tak

Nedfelt i tak

Solceller på tak

Solceller på tak

Flatt tak

Flatt tak